studioMADE presents…GLYPH

 

Calling Denbigh… We need you!

 

On the 23rd of September we will be unveiling an alphabet of Dinbych and we need you to make this happen.

 

We want photographs of letter shapes and forms found in and around the town.  These may be from anywhere you see them, such as the shape of a window, the angle of a rooftop, a fragment of a building, rooflines and map tracings.

 

Inspired by Thomas Gee, during our event for CADW Open Doors you will be able to create words with the Dinbych alphabet that will be made from Dinbych, about Dinbych by you.

 

Using traditional Print techniques, your reflections upon Dinbych’s past, present and future will be shared in the studio. Please join us to celebrate a world of communication and discovery.

 

For more information on how you can take part visit our instagram page www.instagram.com/glyph_dinbych

 

 

studioMADE yn cyflwyno... GLYFf

 

Dinbych ... Mae arnom eich angen chi!

 

Ar y 23ain Medi byddwn yn dadorchuddio wyddor Dinbych ac mae arnom eich cymorth chi i wneud hyn ddigwydd.

 

Rydym eisiau lluniau o siapiau llythyrau a ffurfiau a geir yn ac o gwmpas y dref. Gallai'r rhain fod o unrhyw le y gwelwch nhw, megis siâp ffenestr, onglau pennau tai, darnau o adeilad, toeau a thrasiadau map.

 

Wedi'i ysbrydoli gan Thomas Gee; bydd y digwyddiad hwn yn eich galluogi i greu geiriau gyda'r wyddor “Dinbych” a wneir o Ddinbych, am Ddinbych gennych chi.

 

Gan ddefnyddio technegau argraffu traddodiadol, bydd eich adlewyrchiadau o’r gorffennol, presennol a dyfodol o Ddinbych yn cael eu rhannu yn y stiwdio. Ymunwch â ni i ddathlu y byd o gyfathrebu a darganfod.

 

Ewch i'n gwefan thudalen instagram www.instagram.com/glyph_dinbych am ragor o wybodaeth am sut y gallwch chi gymryd rhan.

 

All content copyright of studio MADE 2017